Skip to main content

Àrea Mercantil

Els nostres serveis abracen la totalitat dels tràmits de gestió que una societat pot sol·licitar.

L’àrea mercantil dintre de les seves especialitzacions, presta els següents serveis:

  • Assessorament en la constitució de noves empreses, informació i gestió dels tràmits necessaris per les activitats. Com també la modificació i dissolució de societats.
  • Canvis en els òrgans de la societat.
  • Transmissió d’accions i participacions.
  • Gestions i documentació exigible per al funcionament dels òrgans socials
  • Inscripció de documents en els Registres Mercantils i de la Propietat.
  • Contractes mercantils.
  • Concurs de creditors.