Skip to main content

Àrea Fiscal

Les principals gestions d’aquesta àrea són
assessorar en les qüestions relatives a la fiscalitat i tributació.

L’àrea fiscal presta els següents serveis:

 • Assessoria fiscal integral.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits dirigits a l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant l’Inspecció de Tributs.
 • Confecció i presentació de les declaracions periòdiques exigibles:
  • Impost sobre la renda.
  • Impost de societats.
  • Pagaments fraccionats.
  • Impost de l’iva.
  • Impostos especials.
  • Successions.
 • Tramitació d’expedients d’aplaçament d’impostos.
 • Recursos i reclamacions.
 • Tributs locals.