Skip to main content

Àrea Laboral

La complexitat i la importància de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa han anat configurant la necessitat de tenir un assessorament específic en el camp laboral.

Alguns dels serveis que dóna la nostra ÀREA LABORAL són:

 • Normativa laboral: drets i obligacions d’empreses i treballadors. Assessorament laboral de qualsevol tipus.
 • Altes d’empresa i la seva legalització davant els diferents organismes de treball i de la Seguretat Social. Obertura de centres de treball.
 • Contractació de treballadors, amb les possibles subvencions i bonificacions.
 • La formalització de les liquidacions d’assegurances socials mitjançant el Sistema Red.
 • Ajornament i fraccionament de quotes patronals.
 • La confecció dels rebuts de salari.
 • Estudi sobre sancions, acomiadaments i confecció d’expedients de regulació d’ocupació.
 • La representació, especialment davant la Inspecció de Treball.
 • La formalització de peticions davant el FOGASA.
 • L’assistència en els judicis davant el Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball (l’antic CMAC), així com també davant els Jutjats d’Afers Socials.
 • Prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, viduïtat).
 • Assessorament en els règims i sistemes especials de la seguretat social (autònoms, de lallar, agrari, conveni especial…).